Arbetslösheten är ett stort problem på internationell basis och har ökat i de flesta länderna i västvärlden. I Sverige är detta också ett problem, trots att läget är mycket bättre än i andra europeiska länder, som Spanien och Grekland. Särskilt i den svenska IT-sektorn finns det gott om jobb, medan det i andra sektorer kan vara lite värre. Detta varierar också med tiden, då det under en tid kan vara stor brist på kvalificerad arbetskraft inom en viss bransch, för att sedan råda ett överskott några år senare. Det är dessutom inte alltid lätt att hitta människor som vill jobba inom vissa sektorer i samhället. Exempelvis har äldrevården svårt att hitta personal.

Hur beräknas arbetslösheten?

arbetslöshetenArbetslösheten är ett ämne som det ofta pratas om i media. Den kritik som ibland riktas mot hur man beräknar arbetslösheten handlar ofta om vem som egentligen räknas som arbetslös. För att räknas som arbetslös ska man förstås vara utan arbete och registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Sedan blir det lite luddigt. Genom Arbetsförmedlingen skapas genom det omtalade ”Fas 3″ sysselsättning som egentligen inte är några regelrätta jobb. Överhuvudtaget räknas inte sådana åtgärder med i statistiken över arbetslösa människor och heller inte om den arbetslöse skulle gå en tillfällig utbildning. Det är av dessa anledningar inte helt lätt att bedöma den svenska arbetslösheten i siffror. Man kan säga att det beror lite på vem man frågar och i vilket syfte.

Samtliga svenska riksdagspartier vill få ner arbetslösheten i Sverige. Detta är en fråga som de är eniga om, trots att de föreslagna metoderna kan variera en del. Just arbetslösheten brukar användas som ett slagträ i politiska debatter, helt enkelt av den anledningen att det är en såpass viktig och komplicerad fråga. Det är ingen enkel uppgift för något parti att lösa arbetslöshetsfrågan, eftersom den beror på flera olika faktorer.