Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet dit du som är arbetssökande ska anmäla dig för att ha rätt till ersättning från a-kassan. I det fall att du blir arbetslös ska du den första arbetslösa dagen anmäla dig till Arbetsförmedlingen. Din a-kassa får på så sätt en signal om att du är arbetssökande och kan därmed pröva din ansökan om ekonomisk ersättning. Hur mycket du kan få i ersättning varierar beroende på hur mycket som du har jobbat och vilken inkomst du har haft.

Hur arbetar Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen är egentligen ingen förmedling av jobb, utan du förväntas själv ägna dig åt olika aktiviteter i syfte att hitta nytt arbete. Däremot kan Arbetsförmedlingen ordna karriärcoachning, jobbträffar och annat som kan stärka dina chanser att få ett jobb. Dina aktiviteter rapporterar du in månadsvis skriftligen genom Arbarbetsförmedlingenetsförmedlingens webbplats. Detta kan vara jobb som du har sökt, intervjuer som du har varit på, CV:n som du har skickat in till diverse företag, samt andra aktiviteter som du anser vara värda att nämna i din jakt efter arbete.

Med jämna mellanrum får du träffa en handledare på Arbetsförmedlingen, där ni stämmer av med de rapporter som du har skickat in och blickar framåt gällande hur dina möjligheter ser ut och vilka övriga åtgärder som man kan tänka sig. Du kanske exempelvis bör flytta till annan ort, eller veckopendla, för att få ett nytt jobb. Viktigt att tänka på från början är dock att Arbetsförmedlingen kräver att du söker jobb i hela landet, även om detta kanske inte är något ”verkligt” krav i början av din arbetslöshet. Det viktiga är att du är aktivt jobbsökande och visar detta genom dina inskickade rapporter.

Arbetsförmedlingen har kontor över hela Sverige och finns på de flesta orter. Vissa kontor på mindre orter har dock begränsade öppettider och man har då möjlighet att besöka en Arbetsförmedling i grannorten. Det går alltid att kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst om man skulle ha några funderingar.